МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ДОНБАСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ"
м. Костянтинівка

На головну Контакти... ...Ліцензія АE №636137 від 27.04.2015
На головну
 

ВСП ДАФК ЛНАУ м.Слов'янськ

Календар
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
 

Пpoгнoз мaгнитныx буpь
подробнее...

 
Архів новин
Февраль 2021 (7)
Январь 2021 (6)
Декабрь 2020 (19)
Ноябрь 2020 (21)
Октябрь 2020 (5)
Сентябрь 2020 (5)
 
Діяльність «гарячих ліній»
Урядова горяча лінія

Урядова горяча лінія

Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації ГО 'Ла Страда-Україна'

Національна дитяча «Гаряча лінія» з питань запобігання насильства в сім’ї та захисту прав дітей ГО 'Ла Страда-Україна'
 
Ключевые теги:
 
Ми-здорове покоління Мы в Париже Новорічна дискотека Новорічна казка Світ чистої води Ярмарок професій бінар земправо день волонтерства мандрівка Євросоюзом
 

 
Лабораторний корпус

ОГОЛОШЕННЯ


Положення РСС
 

9. Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських та релігійних організацій.

10. Керівництво технікуму зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів технікуму та його структурних підрозділів.

12. Для координації роботи студентського самоврядування призначаються консультанти з числа адміністративно – педагогічного та адміністративно – допоміжного персоналу, які консультують студентів відповідно до роботи окремих напрямів.

13. Символами студентського самоврядування технікуму повинні бути: Прапор, Герб, Гімн технікуму.


ІІ. Мета й завдання органів студентського самоврядування

14. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості Студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури Студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності.

15. Основні завдання органів студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів Студентів;

- забезпечення виконання Студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності Студентів;

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку Студентів;

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів;

- сприяння працевлаштування випускників технікуму та залученню Студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну Студентами.

ІІІ. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

16. Студентське самоврядування здійснюється на рівні навчального закладу, академічної групи, гуртожитку.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються на загальних зборах студентів відповідного рівня.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи, яка має свій орган управління, його голову й делегує свого представника до ради студентського самоврядування технікуму й на загальні збори студентів.

17. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори студентів технікуму, які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування в технікумі, у якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування Студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

- формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування;

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів студентського самоврядування й вносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності Студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

Позачергові загальні збори скликаються на вимогу 10 відсотків Студентів технікуму.

Виконавчим органом студентського самоврядування є студентська рада (далі – Рада), яка обирається на загальних зборах терміном на один рік у кількості 15 осіб. Виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів і є посередником між адміністрацією технікуму та студентським колективом.


Вибори Ради

Вибори до Ради студентського самоврядування проводяться в групах відкритим голосуванням строком на 1 рік.

У виборах до Ради беруть участь студенти всіх академічних груп.

На зборах Студенти обирають з числа членів Ради Голову, визначають термін його повноважень.

У триденний термін після обрання Голова пропонує для затвердження кандидатури заступника голови, секретаря та голів студентського самоврядування.


Вибори голови

На зборах кандидат на посаду голови оголошує промову.

Вибори Голови є загальними: право обирати мають студенти всіх академічних груп.

Вибори голови Ради студентського самоврядування є рівним: кожен виборець має 1 голос.

Голова обирається таємним голосуванням у визначений Радою день на перервах, до і після уроків у присутності директора технікуму.

Право висування кандидата має кожна академічна група. Група може висувати кількох кандидатів на посаду голови Ради студентського самоврядування.

Кандидати в президенти висуваються як групою студентів, так і шляхом само висування. Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників не менше 5-ти груп технікуму.

Право бути обраним має кожен студент ІІ-ІІІ курсів технікуму.


Організація та проведення виборів

Для проведення голосування створюється виборча комісія.

Виборча комісія:

-         складає списки виборців;

-         встановлює форму виборчого бюлетеня;

-         проводить реєстрацію кандидатів на посаду голови Ради студентського самоврядування;

-         встановлює результати виборів й оголошує їх.


Передвиборна агітація

Студент, який зареєстрований кандидатом на посаду голови Ради, має право вести передвиборну агітацію.

Кандидат за допомогою ініціативної групи:

-         повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;

-         підготувати передвиборчу програму;

-         може здійснювати інші агітаційні заходи.

Права кандидата на посаду голови Ради студентського самоврядування під час проведення агітаційної кампанії.

-         в будь-який час, не зважаючи на навчально-виховному процесу, відвідувати ту академічну групу, у якій кандидат планує провести агітаційну кампанію;

-         проводити агітаційну роботу на перервах та в поза навчальний час.

Повідомлення про обрання голови Ради студентського самоврядування оголошується головою виборчої комісії на загальнотехнікмівській лінійці.

Голова приступає до своїх обов’язків на наступний день після відкритого оголошення результатів виборів.

Обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість студентів, що взяли участь у голосуванні.

Голова обирається простою більшістю голосів терміном не більше ніж на два роки.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них брало участь 50% студентів технікуму.

Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

Рішення до виконання Ради та загальних зборів є обов’язковим.

18. Голова Ради студентського самоврядування – найвища виборча особа студентського самоврядування технікуму, представник інтересів та захисник прав студентів технікуму.

Рішення Голови обов’язкові для виконання всіма студентами технікуму. Відмінити рішення Голови може тільки директор або посадова особа, яка безпосередньо виконує обов’язки директора.

19. Голова Ради має виключні права:

- вето на рішення Ради;

- спільно з директором технікуму у виняткових випадках звільняти від обов’язків увесь склад Ради.

20. Голова Ради студентського самоврядування технікуму систематично взаємодіє з директором (його заступником) технікуму обговорює проблеми діяльності студентського колективу технікуму та приватні проблеми технікумівського життя. Радитися з ним під час прийняття найважливіших рішень.

21. Голова Ради студентського самоврядування може виступати на педрадах, батьківських зборах, засіданнях батьківського комітету, Ради зі зверненнями, пропозиціями, пропонувати свої проекти та програми.

22. До складу Ради входять: голова, його заступник, секретар, голови комісій.

До студентської Ради також входять голова профкому, голова Ради гуртожитку.

 

Студентська Рада

До складу студентського самоврядування входять такі комісії самоврядування:

1. освіти:

- систематично вивчати думку студентів про рівень викладання й виховання;

- сприяти адміністрації в організації навчального процесу;

- вносити пропозиції для підвищення якості викладання;

- вносити пропозиції на відрахування та поновлення студентів;

- організовувати конкурси творчих студентських робіт;

- допомагати зав. відділенням, кураторам вести облік і спостереження за станом успішності;

- підводити підсумки рейдів і забезпечувати їх гласність через прес-центр Ради;

- контролювати роботу академічних секторів навчальних груп;

- рекомендувати адміністрації навчального закладу про відзначення студентів за відмінне навчання;

- виносити на засідання Ради питання про заборгованість певних студентів;

- звітувати про свою роботу Раді.

2. культури:

- рекомендувати адміністрації навчального закладу про відзначення студентів за активну участь у громадському житті;

- здійснювати практичну допомогу в підготовці культурно-масових заходів, допомагати в організації загальнотехнікумівських вечорів, свят;

- розподіляти між групами й студентами доручення з підготовки культурно-масових заходів;

- організовувати оформлення фойє, поверхів, актового залу, аудиторій, для проведення свят;

- допомагати в розробці змісту й підготовці програми художньо-музичної частини вечорів;

- контролювати роботу гуртків відвідування студентами гуртків, допомагати в підготовці творчих звітів гуртків художньої самодіяльності, творчих виставок студентів, активізувати роботу гуртків;

- звітувати про свою роботу Раді;

- координувати роботу культурно-масових секторів навчальних груп;

- вивчати побажання студентів щодо організації культурно-масових заходів;

- встановлювати зв’язки з клубами, Будинками культури, музеями та іншими організаціями, домовлятися про проведення лекцій, вечорів, екскурсій тощо для студентів.

3.спорту:

- створення, обладнання спортивних майданчиків і приміщень для занять;

- сприяти пропаганді фізичної культури й розвитку спортивної роботи студентів у технікумі та за його межами;

- допомагати в організації та проведенні спортивних змагань між групами , спартакіада ми технікуму, «Дня здоров’я»;

- вносити пропозиції про нагородження кращих спортсменів;

- розподіляти між групами й студентами доручення з підготовки певних спортивних заходів;

- приймати заяви й пропозиції від груп щодо проведення змагань і туристичних походів;

- встановлювати разом з викладачами фізичної зв’язки з ДЮСШ, спортивними товариствами, домовлятися про проведення змагань, спортивних свят;

- звітувати про свою роботу Раді;

- контролювати відвідування студентами спортивних секцій;

- координувати роботу фізоргів навчальних груп;

- організовувати роботу щодо створення, обладнання спортивних майданчиків і приміщень для занять.

4.прес-центр:

- організовувати роботу редколегії, фотографа та літописів навчальних груп;

- організовувати роботу з профорієнтації;

- брати участь у підготовці рекламних матеріалів й кінофільмів про технікум;

- готувати разом зі студентами матеріали для друкованих органів про життя технікуму;

- звітувати про свою роботу Раді;

- добирати матеріали для музею;

- готувати сценарії для проведення екскурсій в музеї

5.чистоти:

- контроль за суворим дотриманням санітарно – гігієнічної культури;

- контроль за підтримуванням чистоти в навчальних приміщеннях, гуртожитку, їдальні;

- проводити підсумки рейдів і забезпечувати їх гласність через прес-центр Ради;

- організовувати та здійснювати контроль за соціально-корисною працею студентів;

- вживати заходів щодо дотримання студентами правил техніки безпеки та трудової дисципліни;

- контролювати дотримання режиму економії;

- контроль за бережливим ставленням до державного майна;

- звітувати про свою роботу Раді.

6.милосердя:

- проведення доброчинних заходів;

- допомога одиноким літнім людям, інвалідам, ветеранам;

- контролювати роботу сектору милосердя в навчальних групах;

- вносити пропозиції щодо надання матеріальної допомоги студентам;

- звітувати про свою роботу раді;

- проводити соціологічні дослідження, створення банку інформації.

7.порядку й дисципліни:

- контроль за дисципліною й порядком;

- контроль відвідування навчальних занять

- контроль за культурою поведінки студентів;

- забезпечення порядку в групі під час занять;

- контролює питання культури взаємин: викладач – студент, студент – студент;

- чистота приміщень, охайний зовнішній вигляд;

- контроль за дотриманням студентами Правил для студентів;

- рекомендувати адміністрації про зняття стипендії зі студентів, що порушують труду й навчальну дисципліну;

- звітувати про свою роботу Раді;

- координувати роботу відповідальних за інформатор у навчальних групах.

8.працевлаштування випускників та зв’язків з випускниками:

- проводити соціологічні дослідження;

- створення банку інформації про випускників технікуму;

- участь у розподілі студентів на практику, контроль за її проходженням;

- пропозиції на розподіл і направлення випускників на конкретні місця роботи;

- організовувати зустрічі з найкращими випускниками;

- організація Днів випускника;

- створення студентського пошукового центру;

- звітувати про свою роботу Раді;

- координувати роботу пошукових секторів у навчальних групах.

9.профспілка:

-  здійснює фінансово-господарську діяльність;

- співпрацює з керівниками академічних груп щодо збору статистичних даних про студентів – сиріт та тих, які позбавлені батьківського піклування, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;  студентів з багатодітних, неповних сімей; студентів, у сім’ях яких склалися несприятливі умови для навчання й виховання; студентів – інвалідів І-ІІІ груп, складає банк даних; переселенці, діти шахтарів, учасників АТО, загиблих майданівців;

- приймає заяви студентів про порушення відносно них певних прав і свобод, порушує клопотання перед Радою, адміністрацією технікуму;

- бере участь в зустрічах адміністрації, керівників груп з опікунами; студентів, які позбавлені батьківського піклування щодо роз’яснення прав їх підопічних згідно з чинним законодавством;

- разом із членами адміністрації, медсестрою технікуму бере участь у перевірках якості приготування їжі в їдальні технікуму;

- бере участь у стипендіальній комісії;

- організація юридичної допомоги студентам;

- організація служби «Довіри»;

- звітує про свою роботу Раді;

- координувати роботу сектора соціального захисту в навчальних групах.

 

Рада гуртожитку

Рада гуртожитку забезпечує:

-         організацію та проведення огляду – конкурсу на кращу кімнату;

-         організацію побуту, дозвілля мешканців гуртожитку;

-         контроль за дотриманням правил проживання в гуртожитку, розпорядку дня;

-         захист прав та інтересів мешканців гуртожитку й виконання студентами своїх обов’язків;

-         контроль за належним санітарним станом кімнат, приміщень гуртожитку;

-         контроль за виконанням обов’язків чергових.

23. Голова Ради студентського самоврядування відповідного рівня:

- організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

- представляє інтереси студентської громади;

- бере участь у засіданнях педагогічної Ради технікуму при розгляді питань студентського життя;

- може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій технікуму;

- делегує свої повноваження заступнику;

- забезпечує організацію проведень загальних зборів Студентів;

- ініціює проведення позачергових загальних зборів;

- має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

- має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування в технікумі.

Заступник голови студентського самоврядування допомагає Голові Ради в організації роботи й виконує його обов’язки в разі відсутності Голови ради з певних причин у технікумі.

24. Секретар Ради студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

25. Голова та секретар Ради студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

26. Засідання Ради студентського самоврядування проводять не менше одного разу на тиждень і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. На засіданні заслуховується звіт голів комісії про роботу за тиждень. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів. Він вирішує також питання життєдіяльності  студентів у робочому порядку.

27. Засідання Ради студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

28. Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти й науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, у впорядкуванні якого знаходиться навчальний заклад, статутом навчального закладу.

29. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

Рада студентського самоврядування в кінці навчального року звітує про виконану роботу на загальних зборах педагогічної ради.

30. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом навчального закладу може укладатися угода про співробітництво.

IV. Права й обов’язки органів студентського самоврядування

31. органи студентського самоврядування мають право:

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання свої завдань;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань;

-  вести конструктивний діалог з адміністрацією технікуму щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права Студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти й науки України.

32. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

- забезпечувати дотримання прав та інтересів Студентів, сприяти виконанню Студентами своїх обов’язків;

- порушувати проблеми Студентів перед адміністрацією;

- звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

- координувати свою діяльність у технікумі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

- узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів технікуму;

- спільно зі студентським профкомом визначати рейтинг навчальних груп;

- обов’язково відвідувати засідання Ради;

- при порушенні або невиконанні норм, закріплених вище, член студентського самоврядування може бути виключений з органу студентського самоврядування.

 

V. Права й обов’язки адміністрації навчального закладу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

33. Адміністрація технікуму має право:

- отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

- скликати позачергові загальні збори студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту навчального закладу та Положення про органи студентського самоврядування в технікумі;

- брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

34. Адміністрація технікуму зобов’язана:

- створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

- інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності Студентів технікуму;

- надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну, та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування в технікумі.

 

VI. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

35. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

36. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має відбуватися за погодженням з адміністрацією навчального закладу.

37. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу технікуму та держави.


 

VII. Порядок внесенням змін та доповнень до Положення

38. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням загальних зборів.


СХВАЛЕНО                                                               Обговорено та затверджено

на загальних зборах                                               на засіданні педагогічної ради

студентів ВП КТЛНАУ                                              протокол №__1___

Протокол №_1_від_30.08_                                      від «_30_»_серпня__2016р.           

фильмы бесплатно
 
Гуртожиток
Панель управління
 

Популярні статті
 • Прощальний вальс перших випускників 2021 року
 • 150-річчя від дня народження Лесі Українки
 • День закоханих
 • Засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному форматі
 • Інформування абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України про особливості умов вступу в 2021 році
 • Запрошення до магістратури
 • Мистецький пленер «Кращий художник/The best artist»


 • Опит
  Вы учитесь на  Показать все опросы
   
   

  Адреса: ВСП "ДАФК ЛНАУ", 85103, вул. Учбова, 1, м. Костянтинівка, Доsнецька обл. 8 (06272) 98785; 98722; 98783 fax: 8 (06272) 98721 E-mail: donb.collage@lnau.edu.ua