МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
"ДОНБАСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛНАУ"
м. Костянтинівка

На головну Контакти... ...Ліцензія АE №636137 від 27.04.2015
На головну
 

ВСП ДАФК ЛНАУ м.Слов'янськ

Календар
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
 

Пpoгнoз мaгнитныx буpь
подробнее...

 
Архів новин
Февраль 2021 (7)
Январь 2021 (6)
Декабрь 2020 (19)
Ноябрь 2020 (21)
Октябрь 2020 (5)
Сентябрь 2020 (5)
 
Діяльність «гарячих ліній»
Урядова горяча лінія

Урядова горяча лінія

Національна «Гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації ГО 'Ла Страда-Україна'

Національна дитяча «Гаряча лінія» з питань запобігання насильства в сім’ї та захисту прав дітей ГО 'Ла Страда-Україна'
 
Ключевые теги:
 
Ми-здорове покоління Мы в Париже Новорічна дискотека Новорічна казка Світ чистої води Ярмарок професій бінар земправо день волонтерства мандрівка Євросоюзом
 

 
Лабораторний корпус

ОГОЛОШЕННЯ


положення про організацію освітнього процесу
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ВП «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  ТЕХНІКУМ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ

у Відокремленому підрозділі «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету»

 

20151. Загальні положення

             1.1. Навчальний процес у Відокремленому підрозділі «Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету» (надалі ВП «КТЛНАУ»)  -  це  система  організаційних  і дидактичних  заходів,  спрямованих  на  реалізацію  змісту  освіти  відповідно  до державних  стандартів освіти.

            Навчальний процес    базується   на   принципах   науковості,  гуманізму,   демократизму,    наступності    та    безперервності,  незалежності  від  втручання  будь-яких  політичних партій,  інших  громадських та релігійних організацій.

   Навчальний процес  організуються  з  урахуванням  можливостей  сучасних інформаційних  технологій  навчання  та  орієнтується  на  формування освіченої,  гармонійно розвиненої особистості,  здатної  до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та  швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері,  в галузях техніки,  технологій, системах управління та організації
праці в умовах ринкової економіки.

   1.2. Зміст   освіти   -   це   науково-обгрунтована   система  дидактично  та  методично  оформленого  навчального  матеріалу для  різних освітніх і кваліфікаційних рівнів.

   Зміст освіти   визначається   освітньо-професійною  програмою  підготовки,  структурно - логічною схемою підготовки,  навчальними  програмами   дисциплін,   іншими   нормативними   актами   органів  державного управління освітою  та  ВП «КТЛНАУ» і  відображається  у відповідних підручниках,  навчальних посібниках,  методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

 Освітньо-професійна програма   підготовки   -   це    перелік  нормативних  та  вибіркових  навчальних  дисциплін  із зазначенням  обсягу  годин,  відведених  для  їх  вивчення,  форм  підсумкового  контролю.

 Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і  методичне  обгрунтування  процесу  реалізації  освітньо-професійної  програми  підготовки.

 Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.

 Нормативна частина  змісту  освіти  визначається  відповідним  державним стандартом освіти.

  Вибіркова частина змісту освіти визначається ВП «КТЛНАУ».

  1.3. Організація    навчального    процесу    базується    на  багатоступеневій системі вищої освіти.


 

2. Основні нормативні документи з організації навчального процесу в технікумі

2.1 Організація освітнього процесу у ВП «КТЛНАУ» базується на Конституції України і складається з законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», положенням «Про організацію навчального процесу при кредитно-модульній системі навчання»

 

  2.2. Державний стандарт   освіти   -   це   сукупність  норм,  які  визначають вимоги до освітнього (кваліфікаційного) рівня.

     Складові  державного  стандарту  освіти :

     - освітня (кваліфікаційна) характеристика;

     - нормативна частина змісту освіти;

     - тести.

  Освітня характеристика - це основні вимоги до якостей і знань  особи, яка здобула певний освітній рівень.

  Кваліфікаційна характеристика   -   це   основні   вимоги  до  професійних якостей,  знань і умінь  фахівця,  які  необхідні  для  успішного виконання професійних обов'язків.

   Тест - це система  формалізованих  завдань,  призначених  для  встановлення  відповідності  освітнього  (кваліфікаційного)  рівня  особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.

    2.3. Організація навчального процесу здійснюється навчальними  підрозділами ВП «КТЛНАУ» (відділеннями,  цикловими комісіями тощо). Основним  нормативним  документом,  що  визначає   організацію   навчального  процесу  в  конкретному  напрямку  освітньої  або  кваліфікаційної  підготовки, є навчальний план.

   Навчальний план  - це нормативний документ ВП «КТЛНАУ»,  який  складається   на підставі     освітньо-професійної  програми  та  структурно-логічної  схеми  підготовки  і   визначає  перелік та обсяг нормативних і  вибіркових  навчальних  дисциплін,  послідовність їх вивчення, конкретні форми  проведення  навчальних  занять та їх обсяг, графік навчального процесу,  форми  та  засоби  проведення поточного і підсумкового контролю.

   Навчальний план затверджується керівником ВП «КТЛНАУ».

   Для конкретизації планування навчального  процесу  на  кожний  навчальний рік складається робочий навчальний план.

   Нормативні навчальні  дисципліни   встановлюються   державним  стандартом освіти і складають 75% від загального обсягу. Дотримання їх назв та  обсягів  є  обов'язковим  для ВП «КТЛНАУ».

   Вибіркові навчальні     дисципліни    встановлюються    ВП «КТЛНАУ» і складають не менше 25% від загального обсягу.

   Вибіркові навчальні   дисципліни  вводяться  для  задоволення  освітніх і кваліфікаційних потреб особи,  ефективного використання  можливостей    тухнікуму,  регіональних потреб тощо.

   Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та  вимоги  до  знань  і  вмінь  визначаються   навчальною   програмою  дисципліни.

  Навчальна програма   нормативної   дисципліни   є   складовою  державного стандарту освіти.

  Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється  ВП «КТЛНАУ».

     2.4. Для  кожної  навчальної  дисципліни,  яка   входить   до  освітньо-професійної  програми підготовки,  на підставі навчальної  програми дисципліни та навчального плану викладачами  складається   робоча   навчальна   програма   дисципліни,   яка  є  нормативним документом.

    Робоча навчальна    програма    дисципліни   містить   виклад  конкретного   змісту   навчальної    дисципліни,    послідовність,  організаційні  форми  її  вивчення та їх обсяг,  визначає форми та  засоби поточного і підсумкового контролю.

   Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:

     - тематичний  план;

     - засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;

     - перелік  навчально-методичної   літератури.

   2.5. Навчання   студента   здійснюється   за   індивідуальним  навчальним планом.

    Індивідуальний навчальний   план   студента   складається  на  підставі робочого  навчального  плану  і  включає  всі  нормативні  навчальні  дисципліни  та частину вибіркових навчальних дисциплін,  вибраних студентом з обов'язковим урахуванням  структурно-логічної  схеми  підготовки.  Індивідуальний  навчальний план складається на  кожний навчальний рік і затверджується  в  порядку,  встановленому  ВП «КТЛНАУ».

     Вибіркові навчальні  дисципліни,  введені  ВП «КТЛНАУ» в  освітньо-професійну програму підготовки і включені до  індивідуального навчального плану студента,  є  обов'язковими  для  вивчення.

     2.5. ВП «КТЛНАУ»  надає  студентам   можливість  користування навчальними приміщеннями,  бібліотеками,  навчальною, навчально-методичною   і   науковою   літературою,    обладнанням,  устаткуванням  та  іншими засобами навчання на умовах,  визначених  правилами внутрішнього розпорядку.

     2.6. За  відповідність  рівня  підготовки  студента  до вимог  державних  стандартів  освіти  відповідає   заступник директора з навчальної роботи.

    За виконання  індивідуального  навчального  плану  відповідає  студент.

3. Форми організації навчання

  3.1. Навчальний   процес   у   ВП «КТЛНАУ» здійснюється   у   таких   формах:

- навчальні  заняття,

- виконання  індивідуальних завдань,

-    самостійна  робота  студентів,

-    практична  підготовка,

- контрольні заходи.

   3.2. Основні  види  навчальних  занять  у  ВП «КТЛНАУ»:

     - лекція;

     - лабораторне, практичне, семінарське заняття;

     - консультація.

  Інші види   навчальних   занять   визначаються   у   порядку,  встановленому ВП «КТЛНАУ».

   3.3. Лекція 

   3.3.1. Лекція - основна форма проведення навчальних занять  у  ВП «КТЛНАУ», призначених для засвоєння теоретичного  матеріалу.

  Як правило,  лекція  є  елементом курсу лекцій,  який охоплює  основний теоретичний матеріал окремої або кількох  тем  навчальної  дисципліни.  Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною  програмою.

 Можливе читання  окремих  лекцій  з  проблем,  які стосуються  даної навчальної дисципліни, але не охоплені навчальною  програмою.  Такі  лекції  проводяться провідними вченими або спеціалістами для  студентів  та  працівників  ВП «КТЛНАУ»  в  окремо  відведений час.

 Лекції проводяться  лекторами  -  викладачами  ВП «КТЛНАУ»,  а  також  провідними  спеціалістами, запрошеними для читання лекцій.

  Лекції проводяться  у  відповідно  обладнаних  приміщеннях  -  аудиторіях для однієї або більше академічних груп студентів.

  3.3.2. Лектор,    якому    доручено   читати   курс   лекцій,  зобов'язаний  перед  початком  відповідного  семестру  подати   у циклову  комісію складений ним конспект  лекцій (авторський  підручник,  навчальний  посібник),  контрольні  завдання   для  проведення  підсумкового  контролю,  передбаченого  навчальним планом і програмою для даної навчальної дисципліни.

   Лектор, який  вперше претендує на читання курсу лекцій,  може  бути зобов'язаний  головою  циклової комісії до проведення пробних лекцій з участю провідних викладачів.

   Лектор зобов'язаний  дотримуватися  навчальної  програми щодо  тем лекційних занять,  але не обмежується в  питаннях  трактування  навчального   матеріалу,   формах  і  засобах  доведення  його  до  студентів.

  3.4. Лабораторне заняття 

  3.4.1. Лабораторне заняття - форма навчального  заняття,  при  якому   студент  під  керівництвом  викладача  особисто  проводить  натуральні  експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження   окремих   теоретичних  положень  даної  навчальної дисципліни,  набуває  практичних  навичок  роботи  з  лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою,  методикою експериментальних досліджень  у  конкретній предметній галузі.

 Лабораторні заняття  проводяться  у   спеціально   обладнаних навчальних     лабораторіях    з    використанням    устаткування, пристосованого до умов навчального  процесу  (лабораторні  макети, установки  тощо) або у віртуальних лабораторіях.  В  окремих  випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у  школі,  на виробництві,  в наукових лабораторіях).  Лабораторне заняття проводиться з  студентами,  кількість  яких  не  перевищує половини академічної групи.

 Перелік тем   лабораторних   занять   визначається    робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять не дозволяється.

 3.4.2. Лабораторне   заняття   включає  проведення  поточного контролю  підготовленості  студентів   до   виконання   конкретної лабораторної  роботи,  виконання завдань теми заняття,  оформлення індивідуального звіту з виконаної  роботи  та  його  захист  перед викладачем.

  Виконання лабораторної    роботи    оцінюється    викладачем. Підсумкова   оцінка   виставляється  в  журналі  обліку  виконання лабораторних  робіт.  Підсумкові  оцінки,  отримані  студентом  за виконання   лабораторних   робіт,   враховуються  при  виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

   3.5. Практичне заняття

   3.5.1. Практичне заняття -  форма  навчального  заняття,  при якій  викладач  організує  детальний  розгляд  студентами  окремих теоретичних положень навчальної  дисципліни  та  формує  вміння  і навички   їх   практичного   застосування  шляхом  індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

  Практичні заняття  проводяться  в аудиторіях або в навчальних лабораторіях,  оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною   технікою.   Практичне   заняття   проводиться   з студентами,  кількість  яких  не  перевищує  половини  академічної групи.

  Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою  дисципліни.  Проведення практичного заняття грунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі  -  тестах  для виявлення  ступеня  оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.

  Вказані методичні засоби готуються викладачем, якому доручено проведення  практичних  занять,  за  погодженням  з лектором даної навчальної дисципліни.

   3.5.2. Практичне   заняття  включає  проведення  попереднього контролю знань,  умінь і навичок студентів,  постановку  загальної проблеми   викладачем  та  її  обговорення  за  участю  студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

  Оцінки, отримані  студентом  за  окремі  практичні   заняття, враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

  3.6. Семінарське заняття

  3.6.1. Семінарське заняття - форма навчального  заняття,  при якій  викладач  організує  дискусію  навколо попередньо визначених тем,  до  котрих  студенти  готують  тези  виступів  на   підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

  Семінарські заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних кабінетах з однією академічною групою.

  Перелік тем    семінарських   занять   визначається   робочою навчальною програмою дисципліни.

  3.6.2. На  кожному  семінарському  занятті  викладач   оцінює підготовлені   студентами   реферати,  їх  виступи,  активність  у дискусії,  уміння формулювати і  відстоювати  свою  позицію  тощо. Підсумкові   оцінки  за  кожне  семінарське  заняття  вносяться  у журнал.

  Отримані студентом   оцінки  за  окремі  семінарські  заняття враховуються при виставленні підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

  3.7. Індивідуальне заняття

  3.7.1. Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня  їх  підготовки  та  розкриття індивідуальних творчих здібностей.

  Індивідуальні навчальні  заняття  організуються  за   окремим графіком  з урахуванням індивідуального навчального плану студента і можуть охоплювати частину або повний обсяг занять з  однієї  або декількох  навчальних  дисциплін,  а  в  окремих випадках - повний обсяг   навчальних   занять   для   конкретного   освітнього   або кваліфікаційного рівня.

  Види індивідуальних навчальних занять,  їх  обсяг,  форми  та методи  проведення,  форми  та  методи  поточного  і  підсумкового контролю (крім державної  атестації)  визначаються  індивідуальним навчальним планом студента.

  3.8. Консультація

  3.8.1. Консультація  -  форма  навчального заняття,  при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення  певних  теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

  3.8.2. Консультація може бути індивідуальною або  проводитися для  групи  студентів,  залежно  від того,  чи викладач консультує студентів  з  питань,  пов'язаних  із  виконанням   індивідуальних завдань, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни.

  Обсяг часу,  відведений викладачу для проведення консультацій з конкретної дисципліни, визначається навчальним планом.

  3.9. Індивідуальні завдання

  3.9.1. Індивідуальні  завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункової, графічні,  курсові,  дипломні  проекти  або&

фильмы бесплатно
 
Гуртожиток
Панель управління
 

Популярні статті
 • Прощальний вальс перших випускників 2021 року
 • 150-річчя від дня народження Лесі Українки
 • День закоханих
 • Засідання Ради з якості вищої освіти у змішаному форматі
 • Інформування абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України про особливості умов вступу в 2021 році
 • Запрошення до магістратури
 • Мистецький пленер «Кращий художник/The best artist»


 • Опит
  Вы учитесь на  Показать все опросы
   
   

  Адреса: ВСП "ДАФК ЛНАУ", 85103, вул. Учбова, 1, м. Костянтинівка, Доsнецька обл. 8 (06272) 98785; 98722; 98783 fax: 8 (06272) 98721 E-mail: donb.collage@lnau.edu.ua